Privacy Verklaring van Indewikkels.nl

Versie: 06-05-2023

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de AVG ingegaan. Op dit moment stellen we alles in staat om te voldoen aan alle eisen. Mocht er nieuwe informatie tot ons komen waardoor het nodig is om onderstaande privacy verklaring te herzien dan zullen we dat direct doen.

Je wilt je online vrijelijk kunnen bewegen.
Bedankt voor je bezoek aan www.indewikkels.nl. Bij nadere interesse meld je je aan voor het gratis E-book, plaats je een bestelling of je doet eens mee met een lezing. Hierbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Indewikkels.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indewikkels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Indewikkels.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, die gebeurt door onze partner Mollie.nl.
  Zij hebben een eigen privacy verklaring: https://www.mollie.com/nl/privacy.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Indewikkels.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
 • Boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • Belastingdienst, wanneer ze een controle uitvoeren
 • PostNL, hiermee versturen we de bestellingen die geplaatst worden op onze website
 • Vimexx, hierbij hosten we onze website en deze is beveiligd met SSL.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Indewikkels.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Indewikkels.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Emails
Onderaan iedere email vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Indewikkels.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In je account kun je zelf een pdf- of csv-bestand met al jouw bij ons vastgelegde gegevens downloaden. Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@indewikkels.nl.
Om er in dat geval zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Indewikkels.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Indewikkels.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@indewikkels.nl.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Gegevens van klanten (mensen die een lezing of online training hebben gevolgd of een bestelling hebben gedaan in de webshop) en inschrijvers via een E-book, winactie of unieke aanbieding blijven bewaard in onze administratie tenzij de klant/afnemer een verzoek doet zijn of haar gegevens te verwijderen. Net zoals elke ondernemer zijn wij wel wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan contact op via info@indewikkels.nl

Bedrijfsgegevens:

Indewikkels.nl

Postweg

De Glind

KVK: 90152204
Handelsnaam: Indewikkels